HÁBORÚT A HÁBORÚNAK! INTERNACIONALISTÁK DEKLARÁCIÓJA AZ UKRAJNÁBAN FENYEGETŐ HÁBORÚRÓL

HÁBORÚT A HÁBORÚNAK!

EGYETLEN CSEPP VÉRT SEM A „NEMZETÉRT”!

Az ukrajnai oligarcha-klánok közötti hatalmi harc azzal fenyeget, hogy nemzetközi háborús konfliktussá növi ki magát. Az oroszországi kapitalizmus eltökélte, hogy az ukrán államhatalom újrafelosztását kihasználja régi birodalmi és expanziós törekvéseinek megvalósítására a Krím-félszigeten és Kelet-Ukrajnában, ahol szilárd gazdasági, pénzügyi és politikai érdekeltségei vannak.

Az oroszországi gazdasági válság újabb közelgő lökésével a háttérben az uralkodó rezsim az orosz nacionalizmus felkorbácsolásával próbálja meg elterelni a dolgozók figyelmét a növekvő társadalmi-gazdasági problémákról, az éhbérekről és a törpe nyugdíjakról, a hozzáférhető egészségügy, a közoktatás és az egyéb szociális szolgáltatások lebontásáról. A nacionalista és a háborús retorika dörgedelmei közepette könnyebb befejezni a korporatív autoriter állam kiépítését, amely reakciós-konzervatív értékeken és elnyomó politikán alapszik.

Ukrajnában a rendkívül éles gazdasági és politikai válság a „régi” és az „új” oligarcha-klánok versengésének felerősödéséhez vezetett, és az előbbiek egyebek mellett a félkatonai szélsőjobbos és ultranacionalista képződmények erőit is bevetették a kijevi puccs végrehajtásának érdekében. A Krím és Kelet-Ukrajna politikai elitje nem hajlandó megosztani hatalmát és tulajdonát a soron következő kijevi vezetőkkel, és megpróbál az orosz állam segítségére támaszkodni. Mindkét oldal a féktelen – ukrán illetve orosz – nacionalista hisztériához folyamodik. Fegyveres összetűzések zajlanak, ömlik a vér. A nyugati hatalmaknak megvannak a maguk érdekei és törekvései; a konfliktusba való beavatkozásuk harmadik világháborúhoz vezethet. Az urak egymással hadakozó klikkjei, mint általában, ezúttal is minket kényszerítenek arra, hogy érdekeikért harcoljunk – minket, bérmunkásokat, munkanélkülieket, tanulókat, nyugdíjasokat…

A nacionalista droggal kábítva minket uszítanak egymásra, elfeledtetve velünk valódi szükségleteinket és érdekeinket: nekünk nincs és nem is lehet semmilyen közünk semmiféle „nemzethez” – minket most sokkal életbevágóbb és lényegesebb kérdések foglalkoztatnak: hogyan éljünk túl egy olyan rendszerben, amelyet ők hoztak létre azért, hogy minket szolgasorba taszítsanak és elnyomjanak. Nem hagyjuk magunkat elkábítani a nacionalista drogoktól. A pokolba az államaikkal és „nemzeteikket”, zászlaikkal és tisztségeikkel! Ez nem a mi háborúnk, és nekünk nem szabad benne részt vennünk, hogy aztán vérünkkel fizessünk palotáikért, bankszámláikért és a hatalom puha karosszékeiben való ücsörgés élvezetéért. És ha a moszkvai, kijevi, lvovi, harkovi, donyecki és szimferopoli, washingtoni és brüsszeli  urak mégis elkezdik ezt a háborút, akkor a mi kötelességünk, hogy ellenálljunk neki minden rendelkezésre álló eszközzel!

NEMET A NÉPEK KÖZÖTTI HÁBORÚRA – NEMET AZ OSZTÁLYOK KÖZÖTTI BÉKÉRE!

 

A Nemzetközi Munkásszövetség Oroszországi Szekciója

Ukrajna, Oroszország, Moldova, Izrael, Litvánia, Románia, Lengyelország internacionalistái

Moldovai Anarchista Föderáció

A forradalmi szocializmus frakciója (Ukrajna)

Ezt a nyilatkozatot támogatta:

Munkaügyi Szolidaritás Szövetség (Észak-Amerika)

internacionalisták az US, Írország, Hollandiá

Anarchoszindikalista kezdeményezés Romániában

Libertarians Barcelona

A kommunista bal és internacionalista Ecuador, Peru, a Dominikai Köztársaság, Mexikó, Uruguay és Venezuela

Munkás-kommunista Initiative (Franciaország)

Leicester csoport Anarchista Szövetség (Nagy-Britannia)

A munkásszolidaritás szövetsége (Észak-Amerika)

Frankofón Anarchista Szövetség

Nemzetközi Anarchista Szövetség

Uniós munkavállalók és a bizonytalan Clermont-Ferrand CNT-AIT (Franciaország)

"Forradalom a világon" (Horvátország)

Egy libertariánus szocialista (Egyiptom)

libcom.org csoport

Network "World in Common"

Industrial Workers of the World (IWW)

Anarchista frakciója a Sennacieca Asocio Tutmonda

Bristol csoport Anarchista Szövetség (Nagy-Britannia)

Hálózati anarchoszindikalisták (MASA, Horvátország)

Hamid Moradei (libcom.org/tags/hamid-moradei)

"Csúcs szociális cselekvési" (Athén, Görögország)

Anarchista Szövetség - Regionális hálózat Délkelet-Anglia

South Florida General Membership Branch of Industrial Workers of the World (USA)

Rosa Luxemburg Page (www.facebook.com/rosa.luksemburg)

Rete Nazionale Antinucleare (Olaszország)

Anarchista Angliából

Circolo "Alternativf di Classe" (Olaszország)

Anarchista Szövetség Edinburgh 

Forditás :Barikád Kollektiva