lietuvių kalba

Andrej Fiodorov. Iliuzinis spektaklio visuomenės maištas

Maištas beprasmiškas, jeigu jis nieko nekliudo (Douglas Rushkoff „Media virus”)

Kalbos apie transnacionalinių korporacijų (TNK) galybę, masinės informacijos priemonių (MIP) ir reklamos įtaką žmonėms, bankų sistemos visagalybę arba apie masinės kultūros totalumą ir jos nedidelę meninę (o ir kultūrinę) vertę neretai sukelia šypseną. Kartais prie smilkinio pasukiojamas pirštas ir taip kalbėtojui nustatoma diagnozė – „konspirologas”.

Andrej Fiodorov. Lygybė radikaliajame anarchokomunizme

Laisvė, lygybė, brolybė” kairiesiems ne tušti žodžiai. Nuo Didžiosios Prancūzų revoliucijos laikų šis šūkis įsitvirtino revoliucinės kovos ideologijoje. Ir nors revoliucijos eigoje jo samprata keitėsi, mums svarbus būtent tas galutinis variantas, artimas kairiųjų (tiek marksistų, tiek ir anarchistų) pažiūroms.

Andrej Fiodorov. Visuomenė be kapitalizmo ir valstybės

Laisvės ateitis

 

Kuo sparčiau vystosi mokslas, tuo laisvesnė tampa žmogaus asmenybė. Jeigu šiuolaikinėje visuomenėje kiekvienas mokslinis atradimas iš tikro sustiprina darbininkų priklausomybę nuo kapitalistų, tai taip yra tik todėl, kad šiuolaikinė sistema nukreipia visų žmonių jėgas kelių žmonių naudai. Bet būsimoje visuomenėje, pagrįstoje teisingumu ir lygybe, nauji atradimai tik sustiprins individo laisvę. (Jeanas Grave. Būsima visuomenė)

RSS-материал